Menu
Total

„Zacíleno na Terč(e)” – 2. Apiterapeutický den 2016

0 Comment


160402_2apiden_Chlebovice_mar-32Příroda se probouzí, krásný sobotní den 2. dubna 2016. 2. apiterapeutický den České apiterapeutické společnosti (ČAPIS) pod názvem "Zacíleno na TERČ(e)" se tentokrát uskutečnil ve Včelařském naučném areálu v Chlebovicích. Smyslem této akce bylo seznámit širokou veřejnost s apiterapií a s možnostmi využití včelích produktů. Zakladatelem apiterapie byl Dr.Philipp Tertsch, od jehož datumu narození se odvíjí a bude odvíjet datum plánovaných každoročních apiterapeutických dní.

Bohatý program, který sestával z vystoupení členů ČAPIS se svými zkušenostmi a poznatky z oblasti apiterapie. Účastníci obdrželi brožurku první české apiterapeutické konference "Dech včely", která se konala v dubnu 2015 v Brně a během dne mohli seznámit s  širokou škálou zkušeností, poznatků a v konečné fázi i mnohých rizik, které s sebou apiterapie přináší.

Zahájení a program

160402_2apiden_Chlebovice_mar-21Program byl zahájen předsedkyní Markétou Gottvald  představením České apiterapeutické společnosti, jejich cílů a možností zapojení do její činnosti. Ve vystoupení zástupce  Slovenské apiterapeutické společnosti Ing. Juraje Gašperíka, CSc. zazněla informace o vzájemné spolupráci při pořádání apiterapeutických konferencí i mimo ně.

Detoxikační masáž, kazuistika

Po té již následovaly vystoupení členů ČAPIS za velké disciplinovanosti zúčastněných. Přítomní se měli možnost seznámit  s detoxikační  masáží medem, s jejich účinky, pravidly, jejího působení na zdravotní stav člověka a na možná rizika. Seznámení s kazuistikou bylo pro mnohé překvapení. Ale pokud chceme apiterapii pozvednout na odbornou úroveň a získat pro ni uznání na poli medicíny, je kazuistika neodmyslitelnou součástí práce apiterapeuta. Na poli EBM, tedy "evidence based medicine" (medicíny založené na důkazech), je  správně zdokumentovaná a prezentovaná kazuistika velice důležitá.

Práce se včelím jedem, videoukázka působení včelího jedu

160402_2apiden_Chlebovice_mar-31Práce se včelím jedem je právem považována za "vrchol ledovce" v rámci apiterapie. Přítomní byli seznámeni s informacemi a dojmy z  workshopu  Antonia Couta z Portugalska, zabývající se tzv. "mikro-api-punkturou", konaného v lednu v Rakousku. V dalším vystoupení  bylo představeno  působení včelího jedu na bolesti kloubů a problémy pohybového aparátu tentokrát  s videoukázkou a snímky z termokamery, které  zdokumentovaly rozsah  působení jedu a změn  teploty místa, kde byl aplikován.

Kosmetické výrobky ze včelích produktů, dýchání včelího vzduchu

160402_2apiden_Chlebovice_mar-25Představení včelích produktů probíhaly z různých pohledů. Velice zajímavé byly zkušenosti zákazníků firmy, která se dlouhodobě v ČR zabývá kosmetickými výrobky ze včelích produktů, rady k nutnosti evidence a sledování jejich vlivu na člověka při různých zdravotních problémech. Zazněly bohaté zkušenosti s dýcháním včelího vzduchu, jeho vlivu a zlepšení dýchacích problémů pacientů docházejících na pravidelné "dýchací" sezení.

Netradiční včelí produkty, podologie

160402_2apiden_Chlebovice-36Stejně tak byla zajímavá prezentace o podologii, což je nauka  zabývající se studiem a komplexní péčí  o chodidla, nohy, dolní končetiny. Představení netradičních včelích produktů  jako je trubčí mléko, zužitkování chitinu z mrtvých včel, larev zavíječe voskového a zahraničních zkušeností určitě rozšířil obzor posluchačů .

Během dne byla představena brožura Med a jeho využití na léčení a v domácnosti od Ing. Štefana Demetera, CSc., kterou vydala ČAPIS.

Zázemí v Chlebovicích

160402_2apiden_Chlebovice-12Včelařský naučný areál v Chlebovicích poskytl zázemí pro akci ČAPIS v rámci rozvíjející se vzájemné spolupráce se ZO ČSV Frýdek-Místek, která již s členy spolupracuje na vybudování kvalitní apiterapeutické poradny. Návštěvníci si mohli  v rámci velice zdařilé akce  prohlédnout celý areál včetně včelařského muzea,  budoucí "apiterapeutický" včelínek, shlédnout široký sortiment "včelího obchůdku" a v neposlední řadě se medově občerstvit. Příjemným zpestřením byla návštěva předsedkyně ČSV Mgr. Jarmily Machové, která byla velice potěšena nabitým sálem a lidmi, kteří projevili zájem o apiterapii.

160402_2apiden_Chlebovice_mar-40Informací   během dne byla spousta a organizátoři věří, že každý si našel něco, o co by se chtěl do budoucna zajímat. Kdo se chtěl dozvědět víc, neváhal  stát se členem ČAPIS. To otevřelo dveře mnohým na "den poté", který se konal v  blízkém rekreačním středisku, kde se členové hlouběji zabývali dýcháním vzduchu ze včel, ukázkou detoxikační masáže medem a zákony vztahujících se k výrobě a schvalování výrobků ze včelích produktů.   Po celou dobu akce se posluchači seznamovali nejen  s výbornými účinky produktů ve vztahu k různým zdravotním neduhům, jejich používáním, ale také i s možnými riziky, ke kterým může při jejich aplikaci docházet.

Závěr náročného apiterapeutického víkendu patřil i členské schůzi ČAPIS, na které předsedkyně Markéta Gottvald informovala členy o možnostech spolupráce s dalšími zahraničními apiterapeutickými společnostmi, o připravovaných akcích, o rozvíjení činností v odborných sekcích ČAPIS a v neposlední řadě i o vizích společnosti.

Vše bude záležet na každém z nás, jak zodpovědně využijeme krásného pokladu - včelích produktů a jak se zasloužíme o rozvoj české apiterapie.

Marie Knödlová
členka ČAPIS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Čeština‎EnglishFrançaisDeutschMagyarPolskiEspañol