Menu
Total

Využijeme biomedicínský potenciál včelstva pro léčení našeho zdraví?

0 Comment


Řada včelařů projevila zájem o inhalaci úlového vzduchu a někteří včelaři se o přednostech inhalací přesvědčují. Bohužel ze strany mediciny není, o tento způsob léčby, takový zájem. Myslím si, že medicína klasická a její rozvoj jde dopředu mílovými kroky, ale bohužel i tato oblast je zasažena globalismem. Tak jak je nastavená legislativa, není nikdo z malých výrobců a zpracovatelů schopen zabezpečit zpracování klinické studie. Je to finančně ale i časově náročné. Není brán zřetel na to, že léčení včelími produkty - apiterapie má svoji historii a vývoj. Chybí podpora výzkumu díky novým technologiím apod.

Chov včel nabízí řadu produktů, se kterými po zpracování můžeme léčit řadu nemocí. Co je výhodou včelích produktů je, že jsou přírodní a nezanechávají žádná rezidua. Inhalace úlového aerosolu má nesporné výhody a někteří včelaři si to zkouší sami na sobě a přesvědčují se o jejích účincích. Prostředí úlu je velká laboratoř a lékárna, v které se odpařuje med, zpracovává a konzervuje pyl, připravuje se mateří kašička, ze sběru silic vyrábí propolis jako silné antibiotikum, vyrábí vosk a vytváří se včelí jed. Z hlediska léčení se jedná o mimořádnou laboratoř, která má úžasný biomedicínský potenciál.

Autorem této myšlenky je profesor Mnichovské university, Profesor Dr. Eberhard l Bengsch, který zpracoval studii o apiterapii včelím vzduchem a poukázal na to, že vnitřní prostor úlu s výrobou včelích produktů a vdechovaný vzduch z úlu má úžasný biomedicínský potenciál. Pacient nemá žádný přímý kontakt se včelou. U inhalačního vzorku, který byl zkoumán, prakticky neexistuje alergie. Přesto doporučujeme alergickou zkoušku na včelí propolis absolvovat. Může se stát, že by došlo k podráždění.

Obecně lze říci, že Apitherapy je nejmocnější a nejstarší přírodní léčivo. Nejsou známy žádné negativní vedlejší účinky, fyzikální nebo chirurgické. Žádný jiný způsob léčby se nemůže pochlubit takovým rozsahem léčení, jako léčení Apitherapy. Zdravotní koncepce, která přináší kromě specifického účinku na konkrétním onemocnění a konkrétního orgánu v regeneraci pacienta může postihnout více orgánů. Terapeutické použití vdechovaného vzduchu úlu je logický vývoj z předchozích úspěchů Apitherapy.

Které látky tvoří úlový vzduch?

Složení úlového vzduchu, je tvořeno látky těkavými. V atmosféře v úlu, má být okolo 36 °C , vzduch je nasycen vodní párou a je trvale větrán tisíci včelami. Předpokládá se, že všechny přítomné složky v ostatních včelích produktech jsou obsaženy v pevném stavu, alespoň ve stopových množstvích vydechovaného vzduchu včel. Některé z nich jsou dokonce i ve značném množství, jako je například isoprenoidy, karotenoidy, terpeny a esenciální oleje, které byly prokázány při zpracování pylu, který obsahuje mimo jiné hormony a feromony používané včelami pro signalizaci. Dále se nachází v úlu vyšší sekrece slin včel, aerosoly z flavonoidů propolisu a aerosolů, enzymy, cholin a pod. Dá se předpokládat, že vše co vstupuje do včely nebo je syntetizováno včelou je také obsaženo v úle a nasycené vodní párou. Flavoidy podle nových výzkumů patří mezi antioxydanty látky schopné zastavit řetězové radikálové reakce a jak ukazují výzkumy mají vliv i na proces stárnutí organismu. Antioxidační ochrana lidského těla je mnohem komplexnější pojem.

Jaké jsou zdravotní aspekty dýchání úlového vzduchu?

Zdravotní aspekt dýchání, který umožní metabolický výkon, je zdravé dýchání. Je to podstatě výměna O2 za CO2. Dá se oprávněně předpokládat, že se vyskytují v lidských plicích analogové efekty na zvýšení výkonnosti. V medicíně je známo, že respirační podávání léků je obzvláště účinné. Látka vstupuje do těla přímo na místě, aniž by probíhala podle séra nebo střevního trakem. Inhalační molekuly jsou rychle a přímo účinné. Lékařsky může inhalace léčit řadu respiračních chorob jako bronchitida, astma, alergie CHOPN (3 miliony úmrtí ročně na celém světě); ale může i snížit účinky na rozedmu plic (tj. stabilizace) či náchylnost k infekcím; chronickým onemocněním, které mohou způsobit nádory, chronické bolesti hlavy, záněty horních cest dýchacích, anginy, deprese a další. U nemocného se jedná o to transport léčiva z úlu do nemocného pacienta, což má pozitivní vliv na zdravotní stav léčeného.

Včelař musí zabezpečit, že se v úlovém prostředí nenachází infekce bakteriálního, virového či plísňového, charakteru. Tato situace vyžaduje přijmout opatření k eliminaci negativních vlivů a stanovit postup při léčení. Pacient před vlastním léčením si musí ověřit zda není alergický na včelí produkty, zejména propolis. Alergii je možné ověřit tak, že namočenou vatou v propolisu natřete kůži v předloktí a nechá se den působit a postupně vyhodnocuje. Je doporučeno inhalování praktikovat s lékařem.

V současné době se na trhu nachází několik výrobců a dodavatelů.

Co je zapotřebí posuzovat při výběru zařízení :

- Jakým způsobem je zajištěno aby vydechovaný vzduch se nedostával do úlu.
- Z jakého materiálu jsou hadice, maska, jak maska přiléhá k obličeji a pod.
- Je řešena možnost odsávání úlového vzduchu z úlu a možnost regulace množství vzduchu, což ocení rodiče malých dětí.
- Jakým způsobem je možné inhalovat v podzimním, zimním a jarním období.
- Je součástí pylový filtr ? Můžou inhalovat i alergici na pyl ?
- V neposlední řadě je otázka ceny.

Je nutné uvést, že inhalování úlového aerosolu u nás legislativně není ošetřeno. Tj. za jakých podmínek je možné inhalaci provádět. Rozhodl jsem se uvést některé informace o inhalování úlového vzduchu v zemích kolem nás jak a kdo se inhalacemi zabývá a posunout tak diskusi dále.

Rakouská společnost pro Apiterapii

V Rakousku se Apiterapií zabývá Rakouská společnost pro Apiterapii, je možno nalézt informace na webových stránkách www.apitherapie.at. Rakouská společnost pro apitherapy byla založena 2008 jako sdružení.
Jaké mají cíle :
- Podporovat Apitherapy, shromažďovat a šířit informace o apitherapy
- Zajistit podporu výzkumu s cílem poskytnout použití apitherapy na více spolehlivých případech na vědeckém základě
- Zřídit informační centrum pro apitherapy
- Zřídit Apitherapy jako uznávanou metodou komplementární medicíny v Rakousku
- Vývoj závazných norem kvality pro výrobu včelích produktů, v Apitherapy odpovídající kvality a sledování těchto norem.
- Podporovat větší využívání všech včelích produktů - je zde nepřeberné množství zkušeností veřejnosti ale i mezi lékaři. Pro využívání jsou naprosto nezbytné seriózní lékařské aplikace, ale i vědecké studie či podpora výzkumu. Toto je také prioritou v úsilí rakouské společnosti.

Rovněž v Německu se problematikou inhalace zabývá společnost www.bienenluft.org. Společnost zabezpečuje odborně a metodicky dýchání z úlu a jak je možno inhalovat.

Požadavky na provozování inhalace :

- Doklad o osobní kvalifikaci: (. Alespoň 5 let) existující včelařova praxe
- Mají stanoveno, že uchazeč musí mít min. 15 včelstev
- Vést záznamy o léčení a vedení chovu
- Vést čisté prostředí ve včelařství, dodržovat hygienu, včelí dílo bez plísní
- Léčbu proti Varroa vést s kyselinou mravenčí, kyselina šťavelová, esenciální oleje nebo doplňkové metody, jako je tepelné zpracování
- Zabezpečit, aby vydechovaný vzduch nemohl proudit zpět do úlu
- Požadavek na atraktivní, čisté prostředí, dobré vybavení
- Léčba pouze ve včelíně, nebo v těsné blízkosti domu
- Každý, kdo dýchá dostane svou vlastní masku a vlastní trubku
- Venkovní teplota by měla být vyšší než 18 ° C, léčba se má uskutečnit v době rozkvětu včelstva

Věřím, že nastane doba, v České Republice, že lékařská veřejnost podpoří vznik a činnost Apiterapeutické společnosti a společně se včelaři vytvoří dialog a akční spolek s jediným cílem, posunout dále poznatky a znalosti apiterapie dále ve prospěch nás všech. Příroda je náš učitel a věda je naším spojencem, bude platit i u nás.

Ing Vladimír Martínek
člen České apiterapeutické společnosti

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Čeština‎EnglishFrançaisDeutschMagyarPolskiEspañol