Menu
Total

Úvod do apiterapie

0 Comment


Včely a jejich společenství, včelstvo, jsou úžasné organismy. Včely jsou zde na planetě Zemi déle než člověk. Podle odhadů se výskyt včel datuje před více než 30 miliony let, jiné odhady uvádějí ještě vyšší čísla. Lidstvo se tedy mohlo setkat se včelami již na počátku svého vzniku. V dnešní době nikdo nemůže s jistotou říci, kdy poprvé člověk využil včelích schopností a jejich produktů. Každopádně zmínky o používání a konzumaci těchto produktů nacházíme již ve starověku. Z tohoto období pochází také nejstarší zmínky o použití včelích produktů jako léku. Je zajímavé, že tyto zmínky nalezneme hned u několika civilizací. Už staří Egypťané využívali medu jako výborného prostředku k hojení ran a tvrdili, že med a mateří kašička dělá lidi mladé a krásné. Krasavice zvyšovali si tělesný půvab mastmi z mateří kašičky a pylu.  Zakladatel medicíny Hippokrates doporučoval med jako univerzální antidotum. Také starořečtí olympionici požívali pylu jako hodnotného zdroje energie a síly.  A existuje ještě mnoho a mnoho příkladů využití úžasné včelí práce lidmi. Dá se tedy říci, že včely doprovází člověka od jeho počátku až dodnes.  V posledních několika letech vzrostl nebývalý zájem o včelaření, včely a jejich produkty.  Zvláště se zájem veřejnosti obrátil na apiterapii, tedy přesněji řečeno léčení některých onemocnění včelími produkty a studium jejich vlivu na živý organismus. Slovo apiterapie je složenina latinských slov apis (včela) a therapia (léčba). Toto označení poprvé použil Dr. Charles Mraz v roce 1986.

Včelí produkty pro apiterapii můžeme rozdělit na dvě skupiny. Na základní (přímé, tradiční) a vedlejší (nepřímé, netradiční). Základní (přímé) produkty jsou ty, které včely vylučují nebo ovlivňují svými žlázami. Patří mezi ně med, propolis, mateří kašička, vosk a včelí jed. Do této skupiny lze zařadit i mrtvolky z včel a trubčí larvy, ze kterých se získává tkzv.: trubčí mléko. Mezi vedlejší (nepřímé) produkty patří dýchání úlového vzduchu, včelí záření a výrobky ze zavíječe voskového.

Nejznámější a nejvíce využívaný je bezesporu med. Tradičně se tato pochutina využívá při nachlazeních. Pro své vlastnosti se také doporučuje při hojení ran. V dnešní době se čím dál více setkáváme s přídavkem medu do kosmetických přípravků. Složení a vlastnosti medu jsou velice proměnlivé v závislosti na druhu snůšky, lokalitě a počasí.

Druhým a hojně používaným je propolis. Propolis je směs rostlinných pryskyřicí, které včely sbírají z pupenů stromů. Známá a v lidovém léčitelství často využívaná je propolisová tinktura, která se používá při nejrůznějších kožních onemocněních, případně jako ústní voda.

Mateří kašička, často také označována jako ,,Geleé royale“, je sekret hltanových žláz včelích dělnic kojiček, které tímto sekretem krmí včelí larvičky. Kašička pozitivně ovlivňuje generační schopnosti a dlouhověkost včelí matky a je známa pro své omlazující účinky. Tohoto účinku se rovněž využívá v kosmetice, kdy je mateří kašička součástí nejrůznějších krémů a mastí.

Vosk produkují včely (stavitelky) formou šupinek na 3-6 zadečkovém článku. Vosk má široké využití ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.

Dalším přímým produktem je včelí jed, který včela vylučuje do rány způsobené žihadlem. Pokud včela zapíchne své žihadlo do kůže savců, háčky, kterými je opatřeno způsobí, že žihadlo zůstane uvězněno v kůži a včela si spolu s žihadlem vytrhne i jedový váček a často i jiné vnitřní orgány. Tento jedový váček i po vytržení z včelího těla stále pumpuje do rány jed.

Jed včel je využívaný včelaři pro léčbu různých pohybových poruch, zejména revmatismu. Toto lidové a laické léčení však nelze doporučit bez konzultace s lékařem. Bez důkladného vyšetření pacienta a stanovení diagnózy nelze „na slepo“ aplikovat včelí žihadla a toto neodborné léčení může i vážně ohrozit život pacienta. Toto ostatně platí u používání všech včelích produktů. Také apiterapeutické postupy je nutno vždy konzultovat s lékařem s ohledem na zdravotní stav! Při veškerých postupech je potřeba brát v úvahu aktuální onemocnění, přidružená onemocnění, alergie a těhotenství. Před terapií se doporučuje prověřit alergie na dané formy apiterapie u alergologa!

Tímto bych rád ukončil toto obecné a krátké seznámení s včelími produkty a zájemce o podrobnosti odkázal na literaturu věnující se apiterapii a také na Českou apiterapeutickou společnost z.s., která jistě poskytne zájemcům podrobnější informace.

MVDr. Jaroslav Marek
člen České apiterapeutické společnosti

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Čeština‎EnglishFrançaisDeutschMagyarPolskiEspañol