Markéta Gottvald, DiS. - předsedkyně
Gabriela Hiklová - jednatelka
Ing. Lukáš Pleva - koordinátor PR sekce
Mgr. Monika Jindrová - koordinátorka Terapeutické sekce

Markéta Gottvald, DiS. - předsedkyně

Narozena 1978 v Brně, vdaná, 2 děti.

"Registrovaná fyzioterapeutka v České republice, Švýcarsku a Rakousku."

Vize ČAPIS:

Vybudování stabilní, profesní organizace s návazností na celosvětovou spolupráci, s fungující mikrosítí členské základny,  poskytující kvalifikované informace a služby odborné i laické veřejnosti.

Studium:
- studium fyzioterapie - Vyšší odborná škola zdravotnická Brno - ukončeno absolutoriem
- studium lékařství - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – Fakulta veterinárního lékařství
- doplňkové vzdělá(vá)ní - přednášky Lékařska fakulta Masarykovy univerzity v Brně, kurzy a semináře v návaznosti na profesní profilaci, kvalifikace v oblasti prodeje a cestovního ruchu

Profese:
- fyzioterapeut (praxe od r. 2001, využití včelích produktů od r. 2008) /CZ, CH, A/
- ŽL – masážní, rekondiční a regenerační služby /CZ/
- současná pracovní pozice: koordinátor a fyzioterapeut konzultant v soukromé neurologické ambulanci

Zkušenosti:

- práce v týmu (včetně vedení) /CZ, CH, A/
- praxe v rámci státního i soukromého sektoru
- spolupráce v rámci studijního programu ČZU Praha – Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti
- aktivní členství v odborných secích (člen profesní organizace UNIFY /CZ/ a Physio Austria /A/ )
- aktivní tvorba metodik a standardů (člen České hiporehabilitační společnosti), vedení terapie /CZ, CH/
- aktivní členství v odborných sekcích a vedení společnosti (spoluzakladatelka a stávající předsedkyně ČAPIS)
- členka Rakouské apiterapeutické společnosti (ÖGA)
- praxe v oblasti záchranné kynologie /CZ, CH/, praxe na pozici jednatele Záchranné brigády kynologů ČR
- praxe v oblasti spolupráce v rámci reklamní společnosti

 

Gabriela Hiklová - jednatelka

Narozená 3.3.1974 v Praze, vdaná, 2 děti.

"Přednášející odborník pro obor Včelích produktů a apiterapie."

Vize ČAPIS:

Odborné vzdělávání a školení laické i odborné veřejnosti, zpracování a šíření metodik a standardů týkajících se apiterapie, profesionální propagace apiterapie, uznání apiterapie jako „oficiální alternativní terapie“.

Studium:
- Studium na: SEŠ a SOU obchodní
- Specializace masérka od r. 2008 + nástavbové kurzy

Profese:
- přednášková činnost
- využití včelích produktů v praxi od r. 2010

Zkušenosti:
- Práce s handicapovanými lidmi od roku 1997 (zkušenosti z pozice vedoucího pracovníka chráněných dílen)
- dýchání úlového vzduchu v návaznosti na respirační obtíže
- včelí energie a pobyt u včel (ležení a relaxace, pití ovčelené vody, dechová cvičení, masáže)
- včelí jed a jeho využití v praxi, balneo s využitím vč. produktů, rekondiční pobyty s možností využití vč. produktů
- kinesiotaping společně se vč. produkty, hojení ran např. „Manukovým medem“ a APIT

 

Ing. Lukáš Pleva - koordinátor PR sekce

Narozen v Rychnově nad Kněžnou, ženatý, 3 děti.

"Šířím účinky včelích produktů."

Vize ČAPIS:

Rád bych, aby si každý mohl svobodně vybrat jak vyřešit svůj problém a měl k dispozici vhodné alternativy pomocí včelích produktů. Proto šířím účinky včelích produktů laické veřejnosti. Prezentace skvělého jména Čapis kdekoliv a kdykoliv to bude možné.

Studium:
- Bakalářské studium - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
- Inženýrské studium - Masarykův ústav vyšších studií - ČVUT

Profese:
- rozvoj obchodu a marketing v Rodinné firmě Pleva
- využití včelích produktů v praxi od narození

Mgr. Monika Jindrová - koordinátorka Terapeutické sekce

Narozena 21.3. 1986, pocházím z Kunvaldu, jsem zadaná a zatím mám dvě děti.

"Zajímám se o apiterapii, konkrétně o vliv pobytu v apidomku a včelího jedu na lidské zdraví."

Vize ČAPIS:

Cílem mé činnosti je šíření apiterapie mezi laickou i odbornou veřejnost. Proto sdružuji v mé sekci všechny zájemce o praktickou apiterapii, abychom se mohli společně vzdělávat, předávat si informace, tvořit standardy a studie apiterapeutické praxe a tím tak spolupracovat se zdravotníky.

Studium:
- Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí – všeobecná sestra
- Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem - ergoterapie
- Univerzita Karlova Praha – management ve zdravotnictví a sociálních oborech

Profese:
- Podniká se svým mužem a dětmi 🙂 v oblasti včelaření a apiterapie ve Včelařství Kunvald.

Zkušenosti:
- Ergoterapie v léčebně dlouhodobě nemocných Albertinum Žamberk
- Masérské služby
- Členka České asociace ergoterapeutů