Menu
Total

Konference zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství v Trenčíně

0 Comment


Tato konference proběhla 22. 10. 2016 pod patronací Slovenského a Českého svazu včelařů. Měla bohatý program, který začal v 9h ráno a pokračoval do pozdního odpoledne. Program byl rozdělen do několika sekcí, každý přednášející měl pro svůj příspěvek vyhrazeno 15 minut + 15 minut na diskusi. Vše probíhalo pod taktovkou předsedkyně SAPIS, Ing. Zuzany Juríčkové, PhD., která měla organizaci pevně v rukou, příspěvky na sebe plynule navazovaly bez časových prodlev. 

Pro naši společnost byl nejzajímavější blok věnovaný apiterapii, na jeho zahájení dostala příležitost krátce pozdravit účastníky konference a vyjádřit poděkování za vzájemnou spolupráci naše členka, Mgr. Andrea Lenochová.

161023_Capis_Trencin00004V apiterapeutické části dostali příležitost vystoupit mladí výzkumníci. Mgr. Marcela Bučeková zkoumala  mikrovlnný ohřev medu a srovnávala ho s klasickým ohřevem, dospěla k závěru, že vlivem vysoké teploty v mikrovlnné troubě dochází k výraznému poklesu antibakteriální aktivity medu, zatímco při klasickém ztekucování ani při teplotě 55°C obsah defensinu 1 významně neklesá.

Druhým mladým výzkumníkem byl Bc. Peter Jánošík, který se věnoval možnostem konzervace medu s rouskovým pylem.Vycházel z běžných podmínek, používal med s obsahem vody 16% a pyl 20%, obojí mechanicky smíchal. Obsah vody během 6 měsíců klesl na 14%, přičemž poklesl počet mikroorganismů, pyl se plně rozpustil během 3 měsíců.Trvanlivost tohoto medu s pylem je pravděpodobně 5 – 15 let. Pokus prováděl ve dvou teplotách: 8°C a 20°C, lepších výsledků bylo dosaženo při pokojové teplotě.

Oba příspěvky ukázaly, jak důležitý je pro další vývoj apiterapie vědecký výzkum, bez něhož další cesta není možná. Nemůžeme se v dnešní době opírat pouze o praktické dovednosti a zkušenosti, které jsou sice odzkoušené, ale musí být seriózně vědecky podložené a usměrněné. 

Zbývající příspěvky byly určeny především pro včelaře, ať už se týkaly chovu matek, nemocí včel nebo pomůcek využívaných při včelaření. Poslední část byla věnována komerčnímu včelařství.

Konference se těšila velkému zájmu veřejnosti, sál byl přeplněný k prasknutí, řada návštěvníků musela absolvovat přednášky ve stoje.

Souběžně s konferencí probíhala v několika pavilónech prodejní výstava včelařských výrobků a zařízení i včelích produktů, mezi vystavovateli byla asi polovina z ČR.

Celá akce byla zdařilá, ukázala se i užitečnost spolupráce obou našich národů. Doufejme, že tato spolupráce a výměna zkušeností a poznatků bude pokračovat i v budoucnosti a povede ke vzájemnému obohacení.

Mgr. Andrea Lenochová
členka ČAPIS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Čeština‎EnglishFrançaisDeutschMagyarPolskiEspañol