post

Zahájení včelařského jara přednáškou o apiterapii

V pátek 21. 4. 2017 v patře obchodu U Kainců proběhla přednáška o apiterapii, kterou pořádal místní včelařský spolek. Na přednášku dorazilo cca 40 zájemců nejen z řad včelařů, ale i laiků, kteří mají o využívání včelích produktů zájem. Navštívili nás i přátelé ze včelařských organizací Šumavské Hoštice, Vlachovo Březí a Volary.

Přednášející, Gabriela Hiklová, je jednatelkou České apiterapeutické společnosti (ČAPIS), která se zabývá přednáškovou činností a s apiterapií má mnoho praktických zkušeností. V prezentaci popsala základní včelí produkty, jako jsou med, pyl, vosk, včelí jed, propolis, mateří kašička a jejich využití. Přednášející zabrousila i do méně známých oblastí léčebných metod např. využívání včelího prostoru k ozáření pitné vody, léčba přítomností včel. Přítomnost včel se využívá při léčbě autistických dětí, na které má pobyt ve včelíně zklidňující účinky. Děti se však nesmí dostat do přímého kontaktu se včelami. Další metodou je léčba včelími žihadly, kdy se pacientům opichují bolestivé klouby nebo přímo akupunkturní body. Do popředí se začíná též dostávat inhalace úlového vzduchu, kdy se pomocí dýchacího aparátu napojeného na úl vdechuje úlový vzduch.

K vidění bylo mnoho fotek, z nichž byly terapeutické účinky prokazatelné. Účastníci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet i praktické využití tělových a ušních svící, které si zájemci po přednášce mohli zakoupit. Atmosféra i prostředí bylo příjemné a většina přítomných se aktivně zapojila do diskuse, jež se protáhla až do pozdních hodin.

Gabriela Hiklová
členka ČAPIS

post

Úvod do apiterapie

Včely a jejich společenství, včelstvo, jsou úžasné organismy. Včely jsou zde na planetě Zemi déle než člověk. Podle odhadů se výskyt včel datuje před více než 30 miliony let, jiné odhady uvádějí ještě vyšší čísla. Lidstvo se tedy mohlo setkat se včelami již na počátku svého vzniku. V dnešní době nikdo nemůže s jistotou říci, kdy poprvé člověk využil včelích schopností a jejich produktů. Každopádně zmínky o používání a konzumaci těchto produktů nacházíme již ve starověku. Z tohoto období pochází také nejstarší zmínky o použití včelích produktů jako léku. Je zajímavé, že tyto zmínky nalezneme hned u několika civilizací. Už staří Egypťané využívali medu jako výborného prostředku k hojení ran a tvrdili, že med a mateří kašička dělá lidi mladé a krásné. Krasavice zvyšovali si tělesný půvab mastmi z mateří kašičky a pylu.  Zakladatel medicíny Hippokrates doporučoval med jako univerzální antidotum. Také starořečtí olympionici požívali pylu jako hodnotného zdroje energie a síly.  A existuje ještě mnoho a mnoho příkladů využití úžasné včelí práce lidmi. Dá se tedy říci, že včely doprovází člověka od jeho počátku až dodnes.  V posledních několika letech vzrostl nebývalý zájem o včelaření, včely a jejich produkty.  Zvláště se zájem veřejnosti obrátil na apiterapii, tedy přesněji řečeno léčení některých onemocnění včelími produkty a studium jejich vlivu na živý organismus. Slovo apiterapie je složenina latinských slov apis (včela) a therapia (léčba). Toto označení poprvé použil Dr. Charles Mraz v roce 1986.

Včelí produkty pro apiterapii můžeme rozdělit na dvě skupiny. Na základní (přímé, tradiční) a vedlejší (nepřímé, netradiční). Základní (přímé) produkty jsou ty, které včely vylučují nebo ovlivňují svými žlázami. Patří mezi ně med, propolis, mateří kašička, vosk a včelí jed. Do této skupiny lze zařadit i mrtvolky z včel a trubčí larvy, ze kterých se získává tkzv.: trubčí mléko. Mezi vedlejší (nepřímé) produkty patří dýchání úlového vzduchu, včelí záření a výrobky ze zavíječe voskového.

Nejznámější a nejvíce využívaný je bezesporu med. Tradičně se tato pochutina využívá při nachlazeních. Pro své vlastnosti se také doporučuje při hojení ran. V dnešní době se čím dál více setkáváme s přídavkem medu do kosmetických přípravků. Složení a vlastnosti medu jsou velice proměnlivé v závislosti na druhu snůšky, lokalitě a počasí.

Druhým a hojně používaným je propolis. Propolis je směs rostlinných pryskyřicí, které včely sbírají z pupenů stromů. Známá a v lidovém léčitelství často využívaná je propolisová tinktura, která se používá při nejrůznějších kožních onemocněních, případně jako ústní voda.

Mateří kašička, často také označována jako ,,Geleé royale“, je sekret hltanových žláz včelích dělnic kojiček, které tímto sekretem krmí včelí larvičky. Kašička pozitivně ovlivňuje generační schopnosti a dlouhověkost včelí matky a je známa pro své omlazující účinky. Tohoto účinku se rovněž využívá v kosmetice, kdy je mateří kašička součástí nejrůznějších krémů a mastí.

Vosk produkují včely (stavitelky) formou šupinek na 3-6 zadečkovém článku. Vosk má široké využití ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.

Dalším přímým produktem je včelí jed, který včela vylučuje do rány způsobené žihadlem. Pokud včela zapíchne své žihadlo do kůže savců, háčky, kterými je opatřeno způsobí, že žihadlo zůstane uvězněno v kůži a včela si spolu s žihadlem vytrhne i jedový váček a často i jiné vnitřní orgány. Tento jedový váček i po vytržení z včelího těla stále pumpuje do rány jed.

Jed včel je využívaný včelaři pro léčbu různých pohybových poruch, zejména revmatismu. Toto lidové a laické léčení však nelze doporučit bez konzultace s lékařem. Bez důkladného vyšetření pacienta a stanovení diagnózy nelze „na slepo“ aplikovat včelí žihadla a toto neodborné léčení může i vážně ohrozit život pacienta. Toto ostatně platí u používání všech včelích produktů. Také apiterapeutické postupy je nutno vždy konzultovat s lékařem s ohledem na zdravotní stav! Při veškerých postupech je potřeba brát v úvahu aktuální onemocnění, přidružená onemocnění, alergie a těhotenství. Před terapií se doporučuje prověřit alergie na dané formy apiterapie u alergologa!

Tímto bych rád ukončil toto obecné a krátké seznámení s včelími produkty a zájemce o podrobnosti odkázal na literaturu věnující se apiterapii a také na Českou apiterapeutickou společnost z.s., která jistě poskytne zájemcům podrobnější informace.

MVDr. Jaroslav Marek
člen České apiterapeutické společnosti

post

3. Apiterapeutický den 2017 bude probíhat 1.4.2017 v hotelu Zámeček v Mikulově.

Datum: 1. 4. 2017
Místo konání: hotel Zámeček, Mikulov (http://www.zamecekmikulov.cz)

Program

(změna tématu přednášek nebo jejich sledu vyhrazena)

9.00    - Zahájení + představení ČAPIS (M.Gottvald, DiS., předsedkyně ČAPIS)
10.00  - Dr. Terč (V.Terč, potomek pana Dr.Terče – zakladatele moderní apiterapie, člen ČAPIS)
coffeebreak
11.00  - Úvod do apiterapie  (MVDr. J.Marek, včelařská a veterinární sekce ČAPIS)
oběd
13.30  - Výrobní realizace v apiterapii (Vlastimil Dlab, řemeslnická sekce ČAPIS)
14.30  - Apidomky z terapeutického hlediska (Mgr. et Bc. M.Jindrová, terapeutická a vzdělávací sekce ČAPIS)
coffeebreak
15.30  - Hojení ran X Manukový med (G.Hiklová, přednášející odborník v oblasti vč. produktů a apiterapie, jednatelka ČAPIS)
16.30 - Diskuze + Ukončení

Vstupné:

400,- Kč/os. při platbě předem (člen ČAPIS / SAPIS 300,- Kč)
450,- Kč/os. při platbě na místě (člen ČAPIS / SAPIS 350,- Kč)

Cena zahrnuje: program + dopolední a odpolední coffeebreak + oběd (polévka a hlavní jídlo – na výběr maso/veget).
Ubytování fakultativní, cena 650,- Kč/os/noc se snídaní (k dispozici 1-2 lůžkové pokoje, v případě jednolůžkového příplatek 100,-Kč).

V sobotu večer a v neděli navazuje program vyhrazený pouze pro členy ČAPIS/SAPIS.

Přihlašte se co nejdříve.

Registrovat se do ČAPIS

post

Soutěžte o volňásky na Apiterapeutický den v Mikulově!

  • Zajímáte se o apiterapii?

  • Chcete se dozvědět něco nového?

  • Zajímá Vás léčení včelími produkty?

  • Tak tu máme soutěž přímo pro Vás!

Každý desátý, který se na akci přihlásí do pátka do 24.3.2017 do 12h dopoledne bude mít lístek ZDARMA.

Na akci se určitě přihlašte a o výhře Vás budeme informovat hned v pondělí.

Neváhejte! Protože volných míst je už jen pár a sál není nafukovací.

A abyste věděli na co se můžete těšit, tak tady je malý přehled. O zakladateli moderní apiterapie přijde pohovořit potomek zakladatele V. Terč. MVDr. Jaroslav Marek nás uvede do tajů apiterapie a vysvětlí jednotlivé pojmy. Mgr. Miloš Zástěra ze řemeslnické sekce ČAPIS přiblíží výrobní realizaci v apiterapii a Mgr. Et Bc. Monika Jindrová  vysvětlí jakou úlohu mají apidomky z terapeutického hlediska. Nakonec nás Gabriela Hiklová sladce odmění přednáškou o Manukovém medu a jeho účinky na hojení ran. Po celou dobu přednášek a i po jejich skončení, budete mít možnost konzultovat své dotazy nejen z přednášejícími, ale i s dalšími odporníky na apiterapii, kteří budou přítomni.
Tak na nic nečekejte a přihlašte se co nejdříve, ať vyhrajete lístek zdarma.
Více o programu, místě konání a vstupném.

post

Apisinterapie „z Portugalska“

Terapie včelím jedem je zajímavým tématem pro většinu lidí, kteří se jakkoliv o apiterapii zajímají. Jedním ze způsobů, jak získat informace, je navštívit přednášku terapeutů, kteří se touto metodou aktivně zabývají. V tomto případě se konkrétně jednalo o jednodenní workshop “Terapie včelím jedem” (30.1.2016), který vedl portugalský apiterapeut Antonio Couto.

Kdo je Antonio Couto?
Portugalský specialista zabývající se apiterapií, mikroapipunkturou, výživovým poradenstvím, fytoterapií a Jin Shin Jyutsu. Spoluzakladatel organizace “Bees for life”. Prezident Portugalské apiterapeutické společnosti, prezident společnosti „BeeClinic, Lda“.

Obsah přednášky byl široký, pojímající informace o včelím jedu obecné i specifické pro výkon terapie, teoretické i praktické. Cílová oblast – terapie včelím jedem – mikroapipunktura. Použití včelího jedu je známé v mnoha lékařských oborech. Obecně se dá říci, že zlepšuje prokrvení, má okamžité prozánětlivé a sekundárně protizánětlivé účinky, bolest tišící efekt, ovlivňuje hypofýzokortikální systém, zpomaluje růst nádorových buněk, ovlivňuje imunitní systém… Podle toho se liší jednotlivé indikace, které se vztahují vždy ke konkrétnímu klientovi a situaci. Jedu se využívá jak pro prevenci, tak pro terapii.

Mezi kontraindikace patří samozřejmě alergie na včelí jed, dále např. pokročilá stadia cukrovky, poškození ledvin a jater, srdeční nedostatečnost a endokrinních onemocnění, těhotenství, vážná psychiatrická onemocnění…

Reakce, které při aplikaci jedu můžeme pozorovat se dají rozdělit na ty běžné lokální okamžité (bolest, zteplání, zarudnutí, otok – tyto nám dávají informaci o typu klienta a jeho obtížích), dále lokální reakce opožděné (výrazné svědění či zarudnutí a bolest v hloubce), mohou se vyskytnout samozřejmě i reakce systémové, které ohrožující nejsou (zánět nosní sliznice či spojivek, lehké dýchací obtíže, nevolnost, lehký pocit slabosti a pocení, přesto je třeba klienta sledovat pro možnost nástupu reakcí, které mohou být již ohrožující – generalizovaný otok či zarudnutí, výrazná bledost, dušnost s kolapsem a rozvojem šoku, což již může znamenat život ohrožující stav.

Antonio Couto se specializuje na “mikroapipunkturu”, což je metoda vycházející z japonské tradice. Žihadlo je odebíráno živé včele a použito k mikrovpichům do kůže klienta. Mikroapipunktura je oproti “klasické terapii” méně bolestná a více efektivní (jedno žihadlo se využije pro více vpichů).

 

 

 

 

Včely jsou transportovány ve spec. boxu - viz. obrázek 1.

Důraz se klade na handling, tedy na provedení, jak je žihadlo odebíráno a pozici, ve které je používáno - viz. obrázek 2.

Příklady použití apipunktury:
kosmetické použití, stimulace meridiánů, ošetření jizev, různé bolestivé a zánětlivé stavy, ošetření zánětu dásní… Mikroapipunktura se užívá v různé síle, závisející od časové prodlevy mezi odstraněním žihadla a vpíchnutím do kůže klienta. Při každém sezení se využívají určité body na základě akupunktury. “Recepty” nelze globalizovat, neboť každý jednotlivec je jedinečný.

Apiterapie obecně se řadí mezi “celostní ošetření” a je proto potřeba takto k ní přistupovat!

MUDr. Jan Gottvald
(člen České apiterapeutické společnosti – www.capis.cz)

post

Společný večer pro členy ČAPIS a “DEN POTÉ” 2.4.2017

Určeno výhradně pro členy ČAPIS / SAPIS, podmínkou je zaplacený příspěvek na rok 2017.

Odkaz na 3. Apiterapeutický den 2017 pro širokou veřejnost.

Termín: 1.-2.4.2017
Místo: hotel Zámeček, Mikulov (http://www.zamecekmikulov.cz)

1.4. sobotní ubytování a večerní posezení

Sobotní ubytování a večerní posezení v moravském sklípku (raut): 950,- Kč/os (se snídaní)
(nápoje nejsou zahrnuty v ceně, džbány s vodou k dispozici; ubytování v 1-2lůžkových pokojích, za jednolůžkový příplatek 100,-Kč)

2.4. nedělní workshopy

Nedělní Workshopy + coffeebreak - ZDARMA
Oběd fakultativní (ve vlastní režii)

Program

(případná změna vyhrazena):

9.30               setkání, zahájení
10.00             workshop – sdílení informací o užití netradičních včelích produktů
11.00             coffeebreak
11.30             workshop – prezentace konkrétních výrobků oficiálně používaných v medicíně­
12.30             obědová pauza
14.00             výroční členská schůze ČAPIS
15.30             varia, ukončení

Přihlašte se co nejdříve.

Registrovat se na Apiterapeutický denV případě otázek nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: gabriela.hiklova@capis.cz.