Menu
Total

Apiterapie

Co je Apiterapie?

„Ze samotného názvu vyplývá, že pojem ,,apiterapie“ je složeninou dvou slov. Většina z nás jistě ví, že význam slova ,,terapie“ je léčení, málokdo by však odhadl, tedy kromě biologů, co se skrývá pod pojmem ,,apis“. Apis mellifica, neboli včela medonosná.

Apiterapie je velmi efektivní , cenově přístupná, přírodní léčba včelími produkty: medem, pylem, mateří kašičkou, propolisem, voskem i včelím jedem, která je využitelná ve všech terapeutických oborech, buď samostatně či v kombinaci s jinými terapiemi. Je uznávána nejen mezi obecnou veřejností, ale i v praktické konvenční medicíně. Je to pravděpodobně nejstarší léčebná metoda – snad od počátku lidstva byly známy léčebné účinky včelích produktů a včely byly také proto uctívány, jak dokazují nejstarší archeologické nálezy. Je vhodná téměř pro všechny s přihlédnutím k specifikům některých skupin a individuální citlivosti.

A jak apiterapii, tedy léčení včelími produkty, popisují různí autoři?

,,Apiterapie neboli léčení včelími produkty a přípravky z nich vyrobenými má v našich zemích dlouhou a bohatou tradici starou jako včelařství samo“ (ZENTRICH, 2003, s. 17).

Hajdušková uvádí, že využití včelích produktů má velice dlouhou tradici. Člověk se snaží prakticky využívat ve svůj prospěch včelích produktů tak dlouho, jak dlouho zná včely. Zpočátku se tak dělo nevědomky, později na základě generacemi ověřených zkušeností byly včelí produkty zařazovány do prostředků lidového léčitelství. Teprve poměrně krátkou dobu jsme svědky toho, že se o včelí produkty zajímají i vědci, lékaři, biologové, farmaceuti, chemici, a snaží se zjistit podstatu jejich příznivého účinku na lidský organismus (HAJDUŠKOVÁ, 2000).

,,Příroda je dobrá matka, která dává na každý neduh lék, jen je třeba jej znát, získat jej a vhodně využít. Tím můžeme přispět k vylepšení a udržení zdraví, které je nakonec největším darem přírody“ (HANDL, 1991, s. 1).

GIEBLOVÁ, Simona. Apiterapie a její využití v rámci zdravého životního stylu. České Budějovice, 2011. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita. 92 stran. 3 přílohy. Vedoucí práce Mgr. Vlasta Kursová, Ph.D.

Mezi včelí produkty, které se k léčení používají, patří:

Čeština‎EnglishFrançaisDeutschMagyarPolskiEspañol